Václav Dlesk - VDSERVIS - Registrační pokladny, pokladní a váhové systémy

Serd obchod 

ZÁKLADNÍ POPIS

Program SERD Obchod je manažerský program, určený především do rukou provozních a managerů. Jeho cílem je poskytnou dostatek informací pro řízení provozu, zajistit přehlednou evidenci skladů zboží a v neposlední řadě stát se pomocníkem a hlavním nástrojem pro pohodlnou práci s registračními pokladnami SERD. Doménou je využití čárových kódů včetně možnosti generování vlastních čárových kódů. Doplňkovým modulem je tisk etiket čárových kódů. Program pracuje pod operačním systémem Windows ve verzích 95/98, Windows NT, Windows XP, Windows 2000. Je univerzální pro všechny modely pokladen. Základem programu jsou skladové karty, ze kterých jsou automaticky vytvářeny prodejní položky do registrační pokladny (tzv. položky PLU). Počet skladů a skladových karet není omezen.

Pro jednotlivé položky zboží lze pořizovat příjmy, přesuny, výdeje zboží. Položky PLU jsou nahrávány do pokladen, kde je realizován prodej pomocí registrační pokladny SERD. Spuštěním uzávěrky se z pokladny načtou veškerá prodejní data a stavy skladů se aktualizují dle prodejů. Kdykoli během práce je možno využít funkce On-line náhledů do pokladny, kde lze získat informace o momentálním stavu položek PLU, celkové tržbě, prodaném množství, atd., bez blokování obsluhy pokladny a narušení běhu pokladny. K těmto náhledům, i celé komunikaci lze použít modemového spojení, t.j. vzdáleného řízení pokladního systému.

PŘÍNOS PRO VÁS

 • dokonalý přehled o veškerém pohybu zboží, tržeb a nákladů
 • přehled stavů zboží
 • přehled o podlimitním stavu skladových karet
 • statistiky prodejů dle různých hledisek, nákladovosti, ziskovosti, atd.
 • ochranu před nepostivým personálem Vaší provozovny
 • možnost věrnostních systémů (slevových, kreditních, atd.)

ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 • sklady zboží (prodejní položky - skladové karty)
 • doklady - Pohyby (příjem-nákup, prodej, přesun, výdej zboží)
 • prodejní položky PLU (prodejní artikly na registrační pokladně, tzv. PLU)
 • komunikace s pokladnou (uzávěrky, odesílání ceníků do pokladen)
 • on-line oblast slouží pro náhledy do pokladny v reálném čase: žurnál, prodej PLU, otevřené účty, finanční údaje
 • inventarizace (možnost inventarizace zásob skladů)
 • karetní centrum (doplňkový modul chipových karet - věrnostní systémy)
 • ostatní části (konfigurace, obecné číselníky, atd.)
 • SERD Pomocník

HLAVNÍ PŘEDNOSTI PROGRAMU

 • příjemné uživatelské grafické prostředí programu OS Windows
 • snadné ovládání pomocí myši i klávesnice
 • práce se všemi daty formou tabulkového procesoru (např. MS Excel)
 • možnost kopírování dat v blocích, vkládání, přesouvání, atd..
 • snadná definice typů pokladen
 • vzdálená komunikace s pokladnami pomocí modemu
 • logická struktura programu, poskytující dokonalý přehled o stavu pokladního systému
 • parametryzovatelnost celého systému
 • automatické spouštění uzávěrek pokladen
 • neomezený počet skladů, pokladen, položek

MINIMÁLNI HW POŽADAVKY:

 • PC, Celeron nebo AMD 64 bit, 2600
 • RAM, minimálně 256 MB (doporučeno 512 MB RAM)
 • HDD, min. 15MB volného místa na disku
 • Grafická karta, 256 barev, doporučené rozlišení min. 800 x 600 pixelů
 • Sériový port RS232 /USB pro připojení pokladny, popřípadě snímače čárového kódu
 • Operační systém: Windows 95, 98SE, doporučujeme: ME, XP, 2000, NT
© 2010 - Václav Dlesk - VDSERVIS - Registrační pokladny, pokladní a váhové systémy