Václav Dlesk - VDSERVIS - Registrační pokladny, pokladní a váhové systémy


Poradíme Vám s výběrem vhodného modelu pokladny pro Váš obchod nebo restauraci

  Nabídka obchodních pokladen

  Nabídka restauračních pokladen

Námi nabízené pokladny jsou certifikovány Ministerstvem financí, dle zákona o registračních pokladnách č. 215/2005 Sb.

Zákon o registračních pokladnách - aktualní stav:

  • Povinnost provozovat pokladnu s fiskální pamětí platí nejpozději od 1.1. 2007
  • Možnost uplatnění odpočtu 50% ceny pokladny dle novely č. 545/2005 Sb. zákona o daních z příjmů (platí do 30.6. 2006)
  • Zákon o registračních pokladnách nabyl platnosti dnem 1.7.2005 (č. 215/2005 Sb.)


Zajistíme Vám kompletní servis.

Zaškolíme Vás pro správnou obsluhu pokladny, zajistíme pravidelnou dodávku spotřebního materiálu - pokladních roliček atd.
Jsme schopni vybavit Vaši provozovnu vhodným příslušenstvím - obchodní váhou, kuchyňskou tiskárnou, etiketovacími kleštěmi a v neposlední řadě vhodným manažerským programem pro pro řízení obchodních a restauračních provozů.

Osvědčení autorizace servisního střediska© 2010 - Václav Dlesk - VDSERVIS - Registrační pokladny, pokladní a váhové systémy